Webdesign på nettsider trenger mer fokus


Webdesign byrå Oslo

Hvis man i dag ikke gir nettsider den fokus som kreves, så vil man ganske sikkert miste brukere eller potensielle nye kunder. I dag bruker de fleste så mye nettsider at de blir vant med gode løsninger og stiller krav til de nettsidene de regelmessig bruker tid på.

For eksempel ble det store oppslag i forskjellige sosiale medier når en bank kom ut med en ny nettbankløsning som kundene mente var mer tungvind å bruke i forhold til tidligere løsninger, og man benyttet seg av workarounds for å benytte den gamle løsningen i stedet for den nye. Grunnen til dette var at man måtte benytte mange flere steg for å utføre en enkel operasjon enn man gjorde tidligere, og man hadde ikke full oversikt over den komplette transaksjonen mens man la den inn.

Webdesign byrå Oslo

Dette kan skje med de fleste nettsider hvis man ikke passer på å oppdatere dem i forhold til hva som skjer på markedet. Brukere av nettsider har i dag endret seg fra å være et lite utvalg av brukere som var tidlig komfortable med nettbaserte løsninger til å være nesten alle. Når de fleste begynner å bruke en teknologi, så vil de stadig ønske forbedringer, spesielt i forhold til effektivitet.

Tidligere tilpasset et lite antall brukere seg det som fantes av løsninger i større grad, men når alle benytter nettbaserte løsninger, så vil det være de løsningene som tilpasser seg brukerne som vil bli benyttet. De nettsidene som ikke tilbyr brukerne det de ønsker eller forventer å finne vil ende opp med å bli hengende etter utviklingen, og brukerne vil velge andre løsninger som gjør at de kan gjennomføre sine oppgaver på nett raskere og mer effektivt enn tidligere.

Nettsider som ikke får oppmerksomhet mister brukere

  • Dersom man ikke gir brukerne det de ønsker på nettsidene, så vil man som nevnt bli hengende etter. Brukerne velger de løsningene hvor de på mest effektiv måte kan utføre det de ønsker, i tillegg til at de kan betale minst mulig for varer eller tjenester de ønsker. Dette betyr at man jevnlig bør vurdere nettsider og nettbutikk i forhold til om brukerne får det de forventer.
  • Hvis man tilbyr varer eller tjenester for en ekstremt lavere pris enn andre, så kan man oppnå at man får trukket til seg brukerne uansett, men for de fleste er ikke dette tilfelle. Mange tilbydere vil til en hver tid sloss om de samme kundene. Det er derfor viktig å kunne tilby kundene praktiske nettbaserte løsninger som løser mer enn bare pris.
  • For eksempel kan dette være i forbindelse med søk hvor man får opp søkeforslag eller løsninger som gjør det lett for brukerne å se hva som er neste steg i prosessen for å få kjøpt en vare eller en tjeneste. Når man regelmessig trenger en vurdering av webdesign og teknisk oppsett av nettbaserte løsninger, så er det for eksempel viktig at man har tilgang til webdesign i Oslo dersom man holder til i Oslo.

Webdesign Oslo

Man kan ikke lenger forvente lojale brukere

Før internett kunne man til en viss grad forvente at kunder var lojale da man forholdt seg til mer enn bare en butikk. Når man handlet i lokale butikker fikk man ofte kontakt med butikkansatte og eiere av butikker, og man fikke dermed en sterkere knytning til butikken man handlet i. Etter hvert som handel flyttes til nettbutikker, så kan man ikke lenger forvente denne typen lojalitet.

Grunnen til dette er at handel på nett blir mer upersonlig og man får ikke den samme kontakten med kundene eller med sine kunderådgivere. I dag er det derfor viktig at man har gode løsninger som gjør at kundene ønsker å fortsette å benytte løsningene.

For å oppnå dette må man inkludere ny teknologi i sine nettbaserte løsninger når den blir tilgjengelig hvis dette er noe bruker eller kunder ønsker.

Tekniske løsninger ønskes av brukere

For noen tiår tilbake godtok brukere nettsider som ikke var spesielt brukervennlige fordi man fikk den informasjonen man trengte eller fordi man kunne kjøpe det man trengte. Den gangen var det en mindre andel av befolkningen som benyttet seg av nettsider. I hovedsak var det personer som var spesielt komfortable med PC-er som fant informasjon på nett den gangen. Når man hadde en del kjennskap til hvordan disse løsningene fungerte den gangen, så visste man at man trengte å være tålmodig da man hadde tregere PC-er, tregere internettlinjer og oppkoblingen i starten ble gjort med trege modemer på telefonlinjer for private brukere.

Webdesignere i Oslo

Med ny teknologi ble bruken annerledes, og med mobile enheter som nettbrett og telefoner, så ble bruken av internett spredt til stort sett alle i samfunnet. Straks man forventet at personer uten IT-kompetanse skulle benytte seg av nettbaserte løsninger, så ble det nødvendig at brukerne fikk løse sine utfordringer raskt og effektivt og at man ikke måtte bruke ekstremt mye tid på nett. Derfor er det i dag blitt slik at brukere stiller krav til nettsidene de benytter.

Hvis nettsidene ikke tilfredsstiller de tekniske kravene de har, så velger de en annen tilbyder. På grunn av at kravene stadig endres til hva nettsider bør levere til brukere, så er det viktig med lett tilgjengelig webdesign-byrå i Oslo dersom man holder til i Oslo eller omegn.

Hvilke brukere har man i dag for nettbaserte løsninger

Som nevnt vil i dag alle ha behov for å benytte seg av nettbaserte løsninger, selv om det fortsatt er noen som tviholder på muligheten for å benytte eldre løsninger selv om tilbyderne setter opp prisene på disse. Men likevel er det forskjell i forhold til alder for hvem som benytter nettbaserte løsninger mest. De eldste i samfunnet er fortsatt noe skeptiske i forhold til nettbaserte løsninger fordi de synes det kan være vanskelig, men det er likevel mange eldre som benytter det viktigste av løsninger da alternativene etter hvert har blitt komplekse å benytte.

De som var unge mens PC-er ble almenneie og frem til internett oppstod, har i dag lettere for å benytte seg av nettbaserte tjenester enn tidligere. I denne gruppen var det tidligere de som hadde IT-kompetanse eller som jobbet med PC-er på jobb som benyttet internett, men når mobile løsninger kom, ble de fleste i denne gruppen mer komfortable med det meste av nettbaserte løsninger.

De yngste i samfunnet er vokst opp med at internett ble mer og mer vanlig og at mobile enheter kunne benyttes til alle ting på nett, og her vil de fleste foretrekke å benytte seg av nettbaserte løsninger fremfor andre løsninger. Man må derfor regelmessig vurdere om nettsider tilfredsstiller hva disse gruppene ønsker eller få tilpasset sidene ved hjelp av et webdesign-byrå i Oslo.

Webdesign firma i Oslo

Bruk av nettløsninger blant de eldre

Det er mange eldre som ikke er komfortable med nettbaserte løsninger. Disse får hjelp av familie til å løse enkelte ting som banktjenester som man i dag nesten er nødt til å utføre på nett, men de velger heller å dra til fysiske butikker enn å benytte seg av nettbutikker.

Mange i denne gruppen har aldri hatt noe forhold til PC-er eller internett og føler seg ikke komfortable med å benytte det da de ikke forstår hvordan det fungerer. Likevel finner man mange i denne gruppen som forsøker å sette seg inn i nettbaserte løsninger selv om dette er en stor utfordring for dem.