Traumer i barndommen


Traumer og parforhold
Et traume kan ha stor påvirkning på vår daglige funksjon i hverdagslivet. Et traume kan forekomme som et resultat av en traumatisk hendelse eller situasjon som satt dype spor hos vedkommende. Følelser som ofte blir aktivert i en slik situasjon eller hendelse er redsel og/eller krenkelse. Et traume kan være forårsaket av alt fra naturkatastrofer, ulykker mobbing, overgrep eller krig. Traumer og traumereaksjoner kan være vanskelig å bearbeide på egenhånd. Støtteapparatet man har rundt seg vil være av stor betydning for hvor store etterreaksjoner man kan oppleve. I mange tilfeller kan et traume utvikle seg til alvorlige psykiske helseplager og lidelser.… Les resten