Bedriftshelsetjeneste – en tjeneste for å sikre et godt arbeidsmiljø


Bedriftshelsetjeneste
En Bedriftshelsetjeneste skal fungere som en støttespiller for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette gjøres for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass som følger de retningslinjene og kravene som virksomheten står ovenfor. En Bedriftshelsetjeneste skal gi råd og bistå med fagkyndige tjenester innenfor forebyggende HMS-arbeid. Når en bedrift kobler seg opp til en bedriftshelsetjeneste, vil dette hjelpe arbeidsgiver med å oppfylle sitt ansvar, i tillegg til at det bidrar til å bedre og sikre et trygt arbeidsmiljø for ansatte på en arbeidsplass. Et godt og trygt arbeidsmiljø henger tett sammen med motivasjon, mestring, arbeidsglede og god arbeidserfaring for de ansatte.… Les resten