Riktig renhold – økt trivsel


renhold

Selv om mange ikke selv er klar over det, så vil de fleste av oss trives bedre i ryddige og rene lokaler enn vi vil i lokaler som er rotete og med dårlig inneklima. Det er mange grunner til dette, og undersøkelser har vist at trivsel øker med klima og omgivelser.

Dette er også grunnen til at det stilles krav til alle typer bedrifter for hvilken type renhold som er et minimum for at man kan benytte lokalene som en arbeidsplass for ansatte. Dårlig inneklima og skitne lokaler kan påvirke mer enn bare trivsel. Det kan også skape helseproblemer, og dette er derfor et tema som trekkes inn i forskrifter om arbeidsmiljø. Man må ivareta et minimum av kvalitet i forhold til arbeidsmiljø og i forhold til inneklima.

Noen bransjer har strengere krav enn andre til renhold, og grunnen til det kan for eksempel være hygiene. Når man håndterer mat, stilles det meget strenge krav til renslighet fra mattilsynet, og dette må også ivaretas av renholdspersonell og i forhold til hvilke renholdstjenester man benytter seg av.

Hvis renhold i en restaurant er dårlig, så vil man kunne risikere at restauranten blir stengt inntil disse forholdene blir håndtert. Når man bestiller renhold bør man derfor vurdere tjenestene i forhold til både krav og trivsel.

Man vil få mer effektive ansatte ved å holde arbeidsplassen ren og attraktiv for de som skal jobbe der. Hvis man stadig merker at man puster tyngre når man går inn døra på arbeidsplassen på grunn av skitt og støv i luften, så er ikke dette noe som gjør at man ivaretar en positiv holdning og holder oppe motivasjonen i løpet av arbeidsdagen. I stedet ender man opp med å bli trøtt og sliten selv om man var uthvilt og opplagt når man kom på jobb.

Helseproblemer

Hvis man oppholder seg i støvete og skitne lokaler over lang tid, så kan mange utvikle varige helseproblemer som astma og også allergier. Få arbeidsgivere har fordeler i forhold til at de har ansatte som stadig blir mer syke og som stadig blir mer slitne på grunn av de puster inn luft som er fylt med støvpartikler.

De fleste vil også få en positiv psykisk reaksjon i forhold til at det er ryddig og organisert rundt dem på arbeidsplassen. Når man har det rotete og kaotisk rundt seg, så er dette en faktor som kan bryte ned motivasjon og som kan bygge opp hindre for effektivitet.

Feil inneklima, slitne ansatte

Det første man vil merke når inneklimaet blir redusert på grunn av dårlig renhold, er at de ansatte mister piffen. Alt går litt tregere, og humøret faller før arbeidsdagen er over. Man kan ende opp med irriterte og trøtte ansatte. Hvis denne typen redusert renhold fortsetter over tid, så kan man etter hvert komme i en situasjon at de ansatte mister humør og motivasjon i det de går inn døren på arbeidsplassen. Arbeidsgivere er best tjent med godt renhold og en bra renholdstjeneste slik at de kan benytte de ansatte til sin maksimale kapasitet.

Renhold påvirker trivsel

At dårlig renhold gir dårlig trivsel, er ingen hemmelighet. Hvis trivselen til de ansatte stadig reduseres et lite hakk hver dag fordi man slurver med renhold eller forsøker å spare penger for bedriften ved å redusere på renholdet, så kan man etter hvert oppleve at trivselen blir så dårlig at ansatte velger å finne en ny arbeidsplass hvis de har anledning til det.

e ansatte som ikke finner en annen arbeidsplass, fortsetter å jobbe til de blir sykemeldt på grunn av at de til slutt blir nedbrutt på grunn av mistrivsel på arbeidsplassen.

Lær mer om renhold på https://ability.no/hva-vi-gjor/renhold/