Hvorfor skal alle plutselig ha munnbind?


munnbind

Akkurat nå er det noen få ting som er så ettertraktet at det nesten er umulig å få tak i. Hva er det? Munnbind er mangelvare i hele verden og de som produserer dem kan ikke få produsert nok.

I nyhetsbildet ser man leger og sykepleiere trygle om å få flere masker og munnbind, og bytter man kanal ser man andre nyheter som omhandler ulike myndigheter som konfiskerer munnbind fra private forsendelser og bedrifter. Andre mangelvarer som absolutt alle også jakter etter er desinfiseringsmidler og ikke minst respiratorer.

Verden befinner seg i dette øyeblikket under en pandemi. Coronaviruset (covid-19) er et virus som gir en infeksjon som kan ligne på vanlig influensa, men som angriper lungene og luftveiene og har en dødsrate som er ti ganger høyere en influensa. I tillegg smitter den dobbelt så rast som influensa.

For å redde liv trengs det tusenvis av respiratorer, det er livreddende behandling. Får å beskytte oss selv trenger vi munnbind og hånddesinfiseringsprodukter. Munnbindet er omtrent vårt beste våpen i denne tiden vi befinner oss i akkurat nå. Munnbindet hindrer smitte.

Hvem bør bruke munnbind?

For å kunne hvite hvem som bør bruke munnbind så må man hvite hva slags virus dette er og hvordan det smitter. Det er et virus som smitter gjennom luft, dråpe og kontakt. Det betyr at viruset smitter gjennom små dråper som kommer fra nys, hoste og spytt. Det smitter mellom to personer ved at dråpene slynges ut i luften fra den ene og treffer den andre.

munnbind-beskyttelse

Viruset er også av den typen som kan henge i luften i en kortere periode og derfor forflytte seg noe lengre. Derfor er det også smittsomt gjennom luftsmitte. Videre så smittes coronaviruset gjennom kontaktsmitte. Det betyr at en person kan bli smittet ved å ta en smittet person i hånden.

Viruset overføre dermed via hendene og smitter den andre ved at en tar seg i ansiktet slik at viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne eller munnen. En siste måte er såkalt indirekte kontaktsmitte. Noen hoster i hånden og tar på et håndtak. En annen tar deretter på det samme håndtaket og viruset overføres da via dette håndtaket.

  • Dråpesmitte
  • Luftsmitte
  • Kontaktsmitte
  • Indirekte kontaktsmitte

Munnbind er et forebyggende og smittereduserende middel ved dråpe- og luftsmitte. Det er svært effektivt og hindrer smittede personer i å videreføre smitten til andre. I tillegg beskytter munnbindet personer mot å bli smittet når det blir brukt riktig. Riktig bruk menes når munnbindet settes riktig på ansiktet slik at man ikke justerer det unødvendig og risikerer å bli smittet gjennom kontaktsmitte. Eksempler på hvem som må bruke munnbind:

  • Helsepersonell som behandler mennesker som muligens er smittet.
  • Mennesker som er smittet må beskytte andre i nærheten av en selv slik at disse hindrer videre smittespredning.
  • Ved riktig bruk kan alle andre bruke munnbind for å beskytte seg selv.

Ingen bør forlate hjemmet uten munnbind

Det burde være innført regler som sier at absolutt alle må ha på munnbind når de forlater boligene sine. Forskere uttaler seg at dette er noe som verden som helhet kun opplever en gang hvert hundrede år.

munnbind-virus

Dette uhyre smittsomme viruset har ekstrem påvirkning på sårbare i befolkningen. Eldre personer og personer med underliggende sykdommer kan i verste fall dø. Resten som blir smittet og da rundt 80 prosent opplever ingen eller kun forkjølelseslignende symptomer. Det betyr at denne fienden omtrent er usynlig.

Rådene alle nå presiserer er at absolutt alle må handle ut fra den tro at de er smittet. Derfor hvis alle oppfører seg som om de er smittet, så må alle bruke munnbind for å hindre eller redusere videre smittespredning.

Kilde: https://ishop.no/munnbind/