Lekeapparater for en hver smak


Lekeapparater

Det er ikke bare de minste som setter pris på en lekeplass. Man bør derfor vurdere hvilken aldersgruppe man forventer skal benytte en lekeplass når man velger apparater. I et borettslag eller et sameie med mange små leiligheter, er det kanskje mest normalt at det stort sett vil bo yngre barn da man ofte flytter til en større leilighet når barna blir større eller man får flere barn.

Men hvis borettslaget eller sameiet har flere store leiligheter, så bør man forvente at også eldre barn og ungdommer kan trenge noe å finne på rundt boligblokkene. Mange boligkomplekser rundt i større og mindre byer bygges i hovedsak med tanke på profitt. Da er det ikke alltid at aldersgruppen til barna i boligene avgjør hvordan lekeplasser designes.

Aldersgruppe

Hvis man regner med at det vil være en del større barn rundt området hvor man bygger en lekeplass, bør man tenke annerledes på hvilken type apparater man benytter i forhold til om man skal bygge en lekeplass for en barnehage. I en barnehage vil det passe best med lekeapparater for de minste, mens i boligkomplekser som er tilpasset familier, så kan man også plassere ut noen lekeapparater for de litt større barna.

For eksempel kan man benytte bordtennisbord av betong som har større sjanse for å engasjere de eldste barna enn det husker har. Det er en fordel å ha noen tilbud til de største barna rundt et boligkompleks, og ikke bare de minste. På den måten kan man forsøke å få dem til å engasjere seg i aktivitet i nærmiljøet i stedet for å trekke andre steder hvor man mister oversikten over hvor de befinner seg.

Spennende farger

Uansett aldersgruppe, så er det viktig å velge lekeapparater som gjør at barna får lyst til å bruke dem. Tradisjonelle lekeplasser bygget av bildekk, kjetting og impregnerte materialer fungerer når barn ikke har alternativer, men apparater i spennende farger får mer oppmerksomhet fra barn enn apparater i kjedelige og slitte farger.

Det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan man kan gjøre apparatene spennende. Barn i dag er vokst opp med tegnefilmer med sterke farger, og dette er da ofte hva de forbinder med fantasi og eventyr, og som dermed får frem fantasien. Derfor er ofte lekeapparatene med utpregede farger de som får barnas oppmerksomhet.

Men det er ikke nok med spennende farger. Man må også ha lekeapparater som barna synes er spennende og som de har lyst til å bruke. Hvis barna ikke synes lekeapparatene er morsomme, så får de heller ikke lyst til å bruke lekeplassen.

Lekeapparater

Viktige faktorer ved valg av lekeapparater

Når man velger lekeapparater er det mange faktorer å tenke på. Før du velger, er det lurt å tenke gjennom hvilken aldersgruppe som kommer til å benytte lekeplassen. Er det kun små barn som bruker den, så trenger man lekeapparater som passer for dem og som de synes det er morsomt å bruke. Foreldre barn, kan det være lurt å inkludere apparater som oppmuntrer til spill, som for eksempel bordtennisbord.