Endringer som følge av bildeler på nett


bildeler

Bildeler på nett har ført med seg en del endringer i bransjen. Deler for nye og gamle biler er blitt vesentlig lettere tilgjengelig, og det fører med seg økt konkurranse i tillegg til at det også har ført med seg reguleringsendringer som åpner for at flere verksteder kan levere samme kvalitet og foreta service på alle biler.

Dette gjør at priser på bildeler er blitt billigere, noe som er en fordel for de fleste. På grunn av at merkeverkstedene mer eller mindre har hatt monopol på reparasjon og service på nye biler, så har det også gjort at deler til bilene har vært ganske høyt priset. Tidligere kunne man risikere å miste garantien på bilen hvis man benyttet noen andre til å ta service på bilen enn merkeverkstedet.

I dag kan de fleste verksteder få tak i gode deler til alle biler. Selv om delene ikke er merket med bilprodusentens merke, så finnes det muligheter for å få tak i bildeler på nett som er av like god kvalitet eller bedre enn originaldelene, og som også selges til en bedre pris. Grunnen til dette, er nye EU-regler som både pålegger bilprodusentene å frigi produksjonsinformasjon slik at andre kan produsere deler som passer til bilene deres, i tillegg til at bilprodusentene ikke lenger kan kan nekte deg gyldig garanti selv om du benytter andre verksteder til å utføre service på bilen eller du benytter andre bildeler.

Billigere bildeler

Den opplagte konsekvensen av at man kan kjøpe bildeler på nett, er at man får flere aktører som kan drive med salg av bildeler med vesentlig lavere utgifter enn tradisjonelle bildel-butikker har kunnet gjøre. I tillegg har man raskt fått større selskaper som tilbyr bildeler over hele Europa. Disse kan dermed tilby bildeler til lavere priser enn prisene man må betale når man kjøper bildeler hos merkeverkstedene. Når nettbutikkene som tilbyr bildeler på nett gjør dette med godt overskudd, så vil man se at flere og flere etter hvert tilbyr dette, og da får man enda billigere bildeler.

Merkeverkstedene har ikke lenger monopol på service

Når bildeler på nett etter hvert er blitt en stor industri, så har det ført med seg at man vil legge til rette slik at denne bransjen kan fortsette å vokse. I mange år har merkeverkstedene kunnet monopolisere markedet for bildeler og service i forhold til sine egne bilmerker ved å ikke tillate at andre verksteder utfører service på bilene og at kun originaldeler har vært godkjent for å beholde garanti på bilen. I dag har man innført nye reglementer som gjør at bilprodusentene ikke lenger kan forhindre at kundene deres benytter andre verksteder eller deler om de ønsker det.

De nye reglene gjør at garantien fortsatt skal være gyldig selv om andre utfører servicen, i tillegg til at man ikke lenger kan kreve at bildelene er av originalmerket i forhold til garanti, så lenge de er av god nok kvalitet. For å gi andre leverandører muligheter til å produsere gode nok bildeler, og dermed også øke konkurransen, så har EU pålagt bilprodusentene å frigi informasjon som gjør at andre leverandører kan produsere bildelene.

bildeler

Kan være vanskeligere å orientere seg blant verksteder

En ulempe med at konkurransen øker, er at det nå kan bli vanskeligere for folk som ikke allerede kjenner til gode verksteder å finne frem til et verksted som tilbyr den kvaliteten de ønsker. Det er flere som tilbyr det samme, og man har ikke lenger en garanti for at merkeverkstedene gjør den beste jobben i forhold til pris. For å hjelpe med dette for bildeler på nett, så dukker det også opp standarder som skal hjelpe forbrukerne. For eksempel så finnes det en standard som bekrefter at bildeler på nett er like bra eller eventuelt bedre enn originaldelene.

Kilde: https://www.eurodel.no/